Case study

Eurocross

Scroll &
discover more

Digitaal Dossier voor optimale medische hulpverlening in het buitenland

Thumbnail

Digitaal Dossier voor optimale medische hulpverlening in het buitenland

Eurocross Assistance biedt hulp aan mensen in nood over de hele wereld. 24/7 staat het supportteam klaar om voor de juiste oplossing te zorgen. Om deze support te optimaliseren ontwikkelden wij samen met TJIP en Koos Service Design het Digitaal Dossier. In deze digitale klantomgeving is het gehele dossier in te zien. Zo hebben klanten altijd de juiste informatie tot hun beschikking. Dit zorgt voor minder telefonisch contact en geeft het supportteam ruimte om meer aandacht te besteden aan het bieden van een luisterend oor en de nodige ondersteuning.

Proces

Discover

In een aangepaste Discover- en Designfase is in samenwerking met Koos Service Design uitvoerig onderzoek gedaan naar de behoeftes van de eindgebruiker. In dit proces zijn interviews gedaan met ervaringsdeskundigen en klanten. Deze input is verwerkt naar inzichten en (mogelijke) pijn- en aandachtspunten welke zijn doorvertaald naar concepten. Hierna werd gekeken naar haalbaarheid en oplossend vermogen. Vervolgens is er een minimum viable product (MVP) opgesteld waarmee het grootste deel van de uitdaging van Eurocross wordt getackeld.

Design

Omdat de klant van Eurocross zich vaak in een stressvolle situatie in het buitenland bevindt, is met name het gebruiksgemak en de logica belangrijk. De gedachtegang van de gebruiker moet in de app zo goed mogelijk worden afgevangen. Daarnaast is het belangrijk dat het systeem kan worden gebruikt op elk denkbaar apparaat met internet.

Build

De frontend is volledig gestoeld op het Vue.js framework. Daarnaast is er communicatie met een authenticatieserver aangegaan, waar een API de informatie aanlevert. Voor een optimale gebruikerservaring en grote gebruikersaantallen zijn stabiliteit en het 100% doorkomen van alle meldingen prioriteit. Het wel of niet doorkomen van een melding kan namelijk ernstige gevolgen hebben. Hierom is extensief getest op zowel functionaliteit, scenario en technisch falen met een uiterst stabiel en veilig systeem als gevolg.

Grow

Het Digitaal Dossier is een goed uitgangspunt voor verdere digitale uitbreiding. De komende periode gaat Eurocross bepalen welke vervolgstappen zij hierin wil gaan zetten. Een optie is het uitbreiden van het platform met mogelijkheden voor meer interactie en opties voor zelfservice voor de klant. Daarnaast wordt gekeken naar koppelingen met andere systemen, zoals de nota-afhandeling en de declaratieservice, en de mogelijkheden om het Digitaal Dossier ook in te zetten voor andere soorten hulpverlening.

Next up

Green Specialties

Green Specialties kwam bij ons met de uitdaging om het gehele traject van telen, verwerken en distribueren te optimaliseren. Het resultaat is de Green Trace applicatie. Een product traceability platform dat alles van teelt tot transport inzichtelijk maakt.

Case study

Zet de volgende digitale stap

Wij helpen je graag op weg met het realiseren van de digitale ambities van jouw organisatie. Maak een afspraak met een van onze IT experts en ontdek de mogelijkheden van software.

Maak een afspraak
THE PEOPLE BEHIND THE STORIES