Privacy statement

Via onze website en onze diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft 7Lab van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Website bezoekers en prospects: IP-adres, bezoekgedrag, naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Klanten: naam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens.

Waarom heeft 7Lab mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • uw aanvraag te verwerken;
 • overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
 • onze diensten te factureren;
 • onze diensten te optimaliseren;
 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • te voldoen aan de wet;
 • deze te delen met zakelijke partners.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als het nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Contactformulier

Onze website bevat een contactformulier dat u kunt gebruiken voor het opnemen van contact over de aangeboden diensten (producten) of over andere onderwerpen.

De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Chatfunctie

Onze website maakt gebruik van een chatfunctie die u kunt gebruiken voor het opnemen van contact over de aangeboden diensten (producten) of over andere onderwerpen.

De gegevens die u ons via de chat verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd (zonder terugwerkende kracht) deze te allen tijde in te trekken. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

 • Hosting partijen;
 • Projectmanagement partijen;
 • Partij voor de facturering;
 • Partij voor de sales funnel;
 • Partij voor de offerte verzending en ondertekening;
 • Partij voor de marketing;
 • Partij voor de domeinregistratie;
 • Partij voor de boekhouding.

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

Zorgt 7Lab dat mijn gegevens beschermd zijn?

7Lab heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;  
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Persoonsgegevens worden enkel via SSL verbindingen verzonden;
 • Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen;
 • Strikt wachtwoordbeleid;
 • Firewall op elke server;
 • Enkel via SSH Keys toegang tot server;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact met ons opnemen. De gegevens hiervoor vindt u hieronder.  

Maakt 7Lab gebruik van Cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via u terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik 7Lab bereiken?

Voor vragen of verzoeken omtrent de privacy kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

7Lab

Koen ter Velde
Danzigerbocht 39G, Amsterdam
[email protected]
+31 020 705 1010

Zet de volgende digitale stap

Wij helpen je graag op weg met het realiseren van de digitale ambities van jouw organisatie. Maak een afspraak met een van onze IT experts en ontdek de mogelijkheden van software.

Maak een afspraak
THE PEOPLE BEHIND THE STORIES